تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک37 طبقه همکف
021-22254127-9

کارمزد

کارمزد های کارگزاری بازار سهام

نرخ کارمزدها

1- سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ايران از معاملات کالاهای صنعتی و معدنی و کشاورزی 0/6 در هزار (6/10.000) ارزش هر معامله از هر يک از طرفين معامله ( فروشنده و خريدار) حداکثر تا يکصد ميليون ريال از هر طرف معامله.

2- سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملات کالاهای صنعتی و معدنی 1/8 در هزار (18/10.000) و در معاملات کالاهای کشاورزی 2/25 در هزار (2/25/10.000) ارزش معامله تا حداکثر يکصد ميليون ريال در هر معامله.

3 - سقف حق پذيرش کالا برای کالاهای صنعتی و معدنی پذيرفته شده در بورس کالا 0.07 در هزار (7/10.000) ارزش برآوردی معاملات سالانه به تشخيص بورس کالای ايران حداکثر تا پنجاه ميليون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و هنگام پذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.

4- سقف حق الدرج کالای پذيرفته شده در بورس کالای ايران برای کالاهای صنعتی و معدنی0.2 در هزار (2/10.000) ارزش معاملات انجام شده در طی يکسال حداکثر تا 150 ميليون ريال که توسط بورس کالا از شرکت عرضه کننده کالا اخذ می گردد.

5 - کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات بدین شرح تعيين گرديد: يک دهم درصد ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار و کالا به عنوان کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات تعيين می گردد که ميزان 40% آن را خريدار و 60% آن را فروشنده پرداخت خواهد کرد.توضيح اينکه سقف مجموع کارمزد ياد شده در هر معامله دويست ميليون ريال تعيين می گردد. به نحوی که حداکثر کارمزد خريدار هشتاد ميليون ريال و حداکثر کارمزد فروشنده يکصدوبيست ميليون ريال باشد.

آیا نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص خدمات ما دارید؟