تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک37 طبقه همکف
021-22254127-9

تولیدکننده خارجی

تولید کنندگان خارجی در بورس کالا

رديف نام شرکت کشور توليدکننده کد شرکت توليد کننده
1 شرکت AZARAL آذربايجان AAL
2 شرکت ALEMATIK ازبکستان UZA
3 شرکت ASCOR افريقای جنوبی AAS
4 شرکت NORECOM LIMITED اکراين UNL
5 شرکت LEMAN اکراين ULE
6 شرکت ILICH اکراين UIL
7 شرکت AZOVSTAL اکراين UAZ
8 شرکت GULF ALLOYS FZE امارات GAF
9 شرکت DUBAL امارات EDO
10 شرکت ALBA بحرين ALB
11 شرکت TADAZ تاجيکستان TAL
12 شرکت YIEH LOONG ENTER PRISE تايوان TWY
13 شرکت HUDSON چين CHU
14 شرکت CHINA NATIONAL BUILDING چين CNB
15 شرکت Bijing Shougang Huaxia International چين BSH
16 شرکت LIAN Yungang Timber United چين CLY
17 شرکت Zhejiang Materials Industry چين ZMI
18 شرکت TUNGSHU-HAIXING IRON &STEEL چين CTH
19 شرکت BK Steel INC چين CBK
20 شرکت BAOTOU چين CHB
21 شرکت FAITH چين CFA
22 شرکت STINOL روسيه RST
23 شرکت SEVERSTAL روسيه RSE
24 شرکت MMK روسيه RMM
25 شرکت ASHA روسيه RAS
26 شرکت Mital STEEl روسيه RMS
27 شرکت NOVOLI PETSK روسيه RNO
28 شرکت GLENCORE روسيه RGL
29 شرکت GRAND METAL ENTERPRISE روسيه RGM
30 شرکت MECHEL روسيه RME
31 شرکت ZAPSIB روسيه RZA
32 شرکت URAL STEEL روسيه RUS
33 شرکت RED OCTOBER روسيه RRO
34 شرکت CHELYABINSK روسيه RCH
35 شرکت NSMMZ روسيه RNS
36 شرکت نوستا روسيه SIC
37 شرکت NIZHNESERGINSKY قزاقستان KNI
38 شرکت ISPAT KARMET قزاقزستان KIK
39 شرکت CASTING قزاقستان KCA
40 شرکت HUNDAI کره KHS
41 شرکت ISPAT هند IIS
42 شرکت روستال روسيه RRU

آیا نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص خدمات ما دارید؟